21 August 2015

U fOllOw ... i fOllOw

LaMa TaK bErJaLaN JaLaN dGn CiKmOUsE
JaLaN JaLaN tEnGOk blOG OranG LaiN yG lEbiH mElEtOps
jOm KiTa jOin sEGmEn NiH

KliK GaMBaQ NiH UtK fOllOw, LikE DaN TinGGaLKaN kOmEn
kOranG pUn mEh lAa jOin aKaK pUnYa blOG..aHaks! 
~>   fOllOw aKaK  <~


18 August 2015

gUnUnG iRaU : KiSaH dUa

sElaMat PaGi chEnTa ! eEhhh..CamErOn lAaa

sUnrisE DaRi pUnCaK iRaU! sUbHaNaALLAH! CanTiK SanGat!

BanGuN PaGi DaH JatUh chEnTa dEnGan pEmanDanGan yG awEsOmE NiH
aLHamdUlillaH cUaCa SanGat CanTiK UtK DiNiKMaTi
TidOQ sEmaLaM TaK lEna pUn..sEjUk GEDiii BaQ HanG!

tUkanG MaSaK TaMBaHaN..aHaKs!

BanGUn PaGi NiH tEnGOk gEnG lElaKi kEnTaL sEdanG SiaPKan SaRaPaN
WaNiTa kEnTaL HanYa mEnUnGGu MaKaNaN DiHiDanGkaN..aHaks!
sEjUkkk..PaKai BajU bErlaPiS pUn dOk sEjUkkk jUGa
MaCaM MaNa lAaa NaK NaiK KiNaBalU..eErkkk?

sEjUk oOiii

SElEsai SaRaPaN..PaKaT kEmaS BaRanG DaN khEmaH
bErGamBaR kEnanGan bErSaMa

wE arE EnjOy thE GiFts Of NatUrE !

tEam pEnaKlUk gUnUnG!

tEam wOrk MakEs thE drEam wOrK !

mULa mEnUrUni gUnUnG lEbiH kUranG JaM 10.00 PaGi
sUaSaNa MaSa NaiK DaN tUrUn bErbEza
trEk pUn aDa yG sEdiKiT bErUBah
mEniKMaTi pEmaNDanGan dEnGan pEnUh kEtErUjaansELaMat TinGGaL gUnUnG iRaU ! hUtan lUmUt yG SanGat CanTik !
iN sHaa ALLAH..UmUr yG PaNJanG KaMi DaTanG LaGi
sElaMat TiBa Di KaKi gUnUnG JaM 2.00 pEtanG
tUrUn LajU SiKiT lAaa
PacUan EmPaT rODa Mai mEnjEmpUt
KaMi bErSiHkan DiRi DaN kEmUdian mEnUjU kE pEkan CamErOn
LaPaQ! NaK iSi pErUt DaN CaRi OlE OlE
sElEpaS MaGHRiB KaMi mUla mEninGGalKan CamErOn
bErPiSaH DaN mEnUjU kE dEstiNaSi MaSinG MaSinG

-TaMaT-


"TakE nOthinG bUt PictUrEs
BrinG nOthinG bUt mEmOriEs
anD lEavE nOthinG bUt fOOtPrinTs"

17 August 2015

gUnUnG iRaU : KiSaH SatU

pEnGhUjUnG TahUn dUa RibU EmPaT bElaS
KiSaH DaH LaMa TaPi BarU NaK DicEritEraKan..aHaks!
KiSaH pEnDaKian kE pUnCaK gUnUnG bErlUmUt yG SanGat CaNtiK
DaH tEraSa MaCaM MasUk kE dUnia lOrD Of thE RinG..cEwahhh
 sEbElUm cEriTa BaB pErJaLaNan..NaK cEriTa SiKiT PaSaL gUnUnG iraU NiH

lOrD Of thE RinG MaLaYSia!

gUnUnG iRaU mErUpaKan sEbUah gUnUnG Di sEmPaDan nEGEri pEraK & PaHanG..mErUpaKan pUnCaK tErTinGGi Di CamErOn HigHlanDs dEnGan kEtinGGian 2110 mEtEr (6924 KaKi)..gUnUnG yG kE 9 tErtinGGi Di sEmEnanJUnG DaN yG kE 15 Di MaLaYSia..gUnUnG NiH tErkEnaL kEraNa hUtan lUmUtnYa yG MaCaM cEritEra lOrD Of thE RinG

tEam pEnaKluk gUnUnG

TriP pEnDaKian KaLi NiH DisErTai OlEh LiMa bElaS OrG
tErDiRi DaRiPaDa EnaM WaNiTa DaN sEmBiLan lElaKi

gEnG WaniTa kEnTal..aHaks!
KaMi sEmUa TaK kEnaL pUn PaDa mULanYa
TRiP NiH DiatUrkan OlEh EpUl sElakU kEtUa rOmbOnGan
MaSinG MaSinG DaRi dEsTiNaSi yG bErbEza
aDa yG DaRi nEGEri sEmBiLan, jOhOr, kUaLa lUmpUr DaN pUTraJaYa
sEpErTi yG DiJaNJiKaN KaMi pErlU bErtEmU Di CamErOn HiGhLanDs
sEawaL PaGi PaDa 13.12.14 KaMi bErtEmU Di tEmPat yG DiJanJiKaN

kEtUa rOmbOnGan sEdanG PaCkinG BrG

bErat wEh bEG tUh! RatiOn MaKaNaN MinUmaN aDa! khEmaH pUn aDa! BajU OpkOs lAa
kEmaS sEGaLa BaRanG..bUat pEnGaGiHan RatiOn MaKaNaN DaN khEmaH
mEmanDanGkan KaMi aKaN bErMaLaM Di aTaS pUnCaK gUnunG
aiR minUman kEna BaWa lEbiH sBB Di pUnCaK TiaDa sUmbEr aiR
KaMi DiHanTar kE KaKi gUnUnG iRaU dEnGan mEnaiKi PacUan 4 rOda

lElaKi kEnTaL gEnG pEnaKlUk gUnUnG
mUka tErUja DaPaT Naik 4x4

sEnaMan RinGan dUlU..dEnGar TaKliMat SiKiT sEbElUm mUlaKan pEnDaKian
sElEsai bUat sEdiKit sEnaMan RinGan DaN BaCaaN dOa
KaMi mEmUlaKan pEnDaKian..subhanaALLAH..CanTik!
TaK MamPU NaK bErkaTa KaTa BiLa mEliHat kEinDaHan CiPTaanNYA
mEhhh LaYaN GaMBaQ sEpanJanG pErJaLaNan NaiK kE aTas

CanTiK wEhhhhh

 pEnDaKian bErmUla lEbiH kUranG JaM 10.00 PaGi
dUa JaM pErJaLaNan KaMi SaMPai Di aNaK iRaU

iStirEhat Di aNaK iRaU


MaCaM LaMa KaN pErJaLaNan tUh..TaPi sEbEnaRnYa BiaSa jAa
sEbab KaMi mEnDaKi dGn SaNTai UtK mEniKmaTi sUaSaNa hUtan lUmUtbErhEnTi iStirEhat DaN MaKaN tEnGaHaRi Di aNaK iRaU
kEmUdian KaMi mEnErUsKan pErJaLaNan kE pUnCaK iRaU


lEbiH kUranG JaM 02.30 pEtanG sEmUa sElaMat TiBa Di pUnCaK
MaSinG-MaSinG SibUk dEnGan tUGas
aDa yG PaSanG khEmaH..aDa yG SiaPKaN MaKaNaN

mEnUnGGu MaKaN MaLaM
mEnUnGGu MaTaHaRi tErbEnaM

MaTaHaRi tErbEnaM -sUnsEt- Di pUnCaK iRaU..aWaN tEbaL dAaa

aKtiViTi MaLaM sEsi sUai kEnaL
TaPi lEbiH BanYaK dUdUk DaLaM khEmah..sEjuKkkkkkkk oOiii
NaK TidOQ pUn PaKai slEEpinG BaG SiaP bErstOkin
BajU dUa LaPiS pUn dOk RaSa sEjUk gEdi LaGiiii
zzZZZzz zzZZZzz

-SaMbUnG KiSaH dUa-
11 August 2015

pUlaU pErhEnTian : KiSaH EMpaT

sEMaLaM bEraDa Di pUlaU..HaRi iNi Di TaNaH bEsaR
sElaMat PaGi BanDaR kUaLa tErEnGGanU !


SaLaH SatU sEbaB aKaK mEnUjU kE tErEnGGanU PaDa cUti KaLi NiH
aDaLaH NaK mEraiKan HaRi BaHaGia OsmEt aKaK ~ rOZi & ShaHiR~
aLHaMdUlillaH MaJLiS bErJaLaN dEnGan LaNCaR
sElEsai UrUsan Di MaJLiS pErKaHWiNan..mUlaKan MiSi JaLaN JaLaN
KaWaN aKaK iaitU zUl..BaWa aKaK DaN aiNa tEngOk BanDar tErEnGGanU
zUl NiH OrG tErEnGGanU..KiRanYa Dia JaDi pEmanDu pElanCOnG lAa
tEmPat pErTaMa KaMi Pi..pEkaN CiNa DaN PaSaR PaYanG
pEKan CiNa NiH aLa aLa StrEEt aRT pEnanG
tEmPat OrG bErGaMBaQ SaKaN..MaCaM aKaK DaN aiNa..aHaHaaa
 KaMi mEmbEli bElaH sErBa SiKiT OlE OlE NaK BaWa BaLiK

kEmUdian KaMi Pi mUziUm tErEnGGanU
DaN mEnUjU pUla kE MaSJiD KriSTaL

mUziUm nEGEri tErEnGGanU
sEbElaH pEtanG KaMi Pi CaRi iCT DaN sCT yG pEmEsss Di tErEnGGanU
aPa..TaKTaU MakSUd iCT & sCT??? iShkkk..mEh aKaK NaK HaBaQ
iCT = iKan cElUp tEpUnG
sCT = sOtOnG cElUp tEpUnG pUas aiHhh KaMi MaKaN..sEmUanYa sEdaPPPPP..tEraSa kEsEGaRan sEafOOd tUh
LaGi sEdap BiLa HasRUl KaWaN zUl yG bElaNJa..tRiMaS HasrUl..eHeHee


lEwat pEtanG zUl & HaSrUl HanTar KaMi kE LaPanGan tErBanG sUltan MaHmUd
aKaK tErbanG pUlanG dGn AirAsia mEnUjU kE kLia2
aiNa tErBanG pUlanG kE sUBanG dGn FireFly
TaMaT sUdaH KiSaH KaMi UtK TriP KaLi NiH
TriP yG pEnuh dGn KiSaH yG TaK mUnGkin DilUpaKan..cEwahhh
KaMi bErHaRaP DaPat bErcUti bERSaMa LaGi lEpaS NiH

- TaMaT -

pUlaU pErhEnTian : KiSaH TiGa

"PaGi yG gELaP KiNi sUdaH tEranG"
nYanYi ikUt rEnTak LaGu hUJan..aHaks!
sElaMat PaGi pErhEnTian! TidOQ lEna sEmaLaM
DaN HaRi iNi DaH TaK SaBaQ NaK mEnErOKa pUlaU yG CaNTiK NiH
aKaK TaK NaK cEriTa PaNJanG EnTRi KaLi NiH
aKaK NaK bElaNJa GaMBaQ
sEmOGa aNDa tErpUKaU dEnGan kEinDaHan CiPTaaN yG MaHa ESA
PaNTai KampUnG nElaYan


K.A.M.I - bErGamBar sEbElUm Pi snOrkElinG


pEacE yOo!


bErGamBar dGn aBG bOt


KaMi DaPaT sEbUah bOt UtK dUa OrG sEbaB TriP KaMi yG bErtUkar JaDUal
Pi snOrkElinG KaT TaMaN LaUt..iKan sEmUa JiNaK JiNaK..aiR jErNiH sGt
sElEpas SatU JaM bErMaiN aiR DaN iKaN..KaMi bErgErak kE WinDMiLL
aBG bOt TinGGaLKaN KaMi KaT tEpi PaNTai
Dia BaGi gUidE MaCaM MaNa NaK NaiK kE aTaS
GiGiH aKaK HiKinG dGn aiNa..20 MiNiT bErhEmPaS pUlas KaMi SaMPai
TaK MaMpU NaK CaKaP aPa..aKaK tErpEGUn..sUbHaNaALLAH..CanTiK

KinCiR anGin..tEpi PaGar tU LalUan UtK kE pElanTar WinDMill
tEngOk dGn MaTa sEnDiRi lEbiH inDah!

mEnaPak tUrUn aNaK TanGGa UtK DaPaTKan ViEw yG aWEsOmE NiH


pOsinG SaKaN lAaaaaa


JaM 2.30 pEtanG aBG bOt DaTanG PiCk Up UtK BaLiK kE hOmEstaY
kEmaS BaRanG-BaRanG DaN chEcK OUt
aMBiL bOt JaM 4.00 pEtanG UtK kElUar DaRi pULaU

 
bErGaMBar kEnanGan sEbElUm bErPiSaH
sElaMat TinGGal pErhEnTian..NaNTi KaMi DaTanG LaGi

SaMPai Di jEti bEsUt inGat NaK aMBiL BaS kE kUaLa tErEnGGanU
kEbEtUlan jUMPa KaK WaNi
Dia pUn mEnGiNap SaMa KaT yEllOw hOmEstay kG nElaYan
Dia OffEr NaiK kErEta Dia UtK kE kUaLa tErEnGGanU
'kEciL TaPaK TanGan, NyirU DiTaDaHkan'
MaCaM pErUmPaMaan Di aTas..aKaK DaN aiNa sEtUjU tUmPanG KaK WaNi

hOtEl J SuitE ~ hOtEl BajEt yG sGt sElEsa & HaRGa bErPatUtaN


KaMi mEnGiNap Di hOtEl J sUitE kUaLa tErEnGGanU
sElaMat MaLaM..zzZZZzz


- SambUnG KiSaH EmPaT -

 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa