3 October 2014

Tr!P mEdan : KiSaH EMpaT

...~~ SambUnGan KiSaH TiGa : TriP mEdaN

HaRi NiH aDaLaH HaRi tEraKHiR Di mEdan
KaLaU ikUt tEnTaTiF aSaL..HaRi NiH Pi shOppinG Di PaSaR iKan DaN
bErGErak kE kUaLaNamU aiRpOrt
TaPi mEmaNDanGkaN PaK yUdHi SanGat lAa spOrtinG DaN bOlEh bErunDinG
KaMi MiNTa PaK yUdhi BaWa JaLaN kE MaSJiD RaYaMaSjiD tErtUa Di BaNDaR mEdaN..dEkat jAa dGn hOtEl
sElEsai LaWaTaN KaMi kE PaSaR iKaN UtK mEmbEli bElah
NaManYa jAa PaSaR iKan..TaPi yG DijUal KaiN PaSanG Dan tElEkUnG
KaT SiNi NaK mEmbEli bElaH kEna bErHaTi HaTi
kEna PaNDai TaWar mEnaWar..HaTi kEna kEraS
JanGaN aDa HaTi DaLaM TaMan..aHaHaaa
KaLaU KiTa TanYa jAa HarGa dGn pEniaGa
MaKSUdnYa KiTa DaH bUat pErJanJiaN UtK mEmbEli
OlEh itU..JanGaN TanYa KaLaU aNDa HanYa bErniaT NaK sUrvEy!
kEyChain DaN TsHiRt TaK BanYaK..KEna bEli KaT bEraSTaGi KaLaU NaK
KaMi TaK bEli BanYak pUn dEkat SiNi sEbaB kUranG bErMinat
JaDi KaMi aJaK PaK yUdhi Pi tOkO BajU yG sEmaLam
BiLa dUit cUkUp MaKan..kEna tEkan KalkUlatOr sEbElUm mEmBEli bElah..yG PaSti dUit RM pUn tErBanG
mEnGhaBiskan dUit rUpiaH dEpan tOkO BajU sEbElUm kE aiRpOrt

bOrOnG SaKan Di tOkO BajU..HabiSKan dUit rUpiah DaN RinGGit
tOkO BajU NiH tEriMa dUit RinGGit MaLaYsia..mUdaH lAa NaK bErbElanJa lEbiH
HaBiS mEmbEli KaiN BajU..KaMi SinGGaH Di tOkO KasUt
KaT siNi pElBaGai jEniS KasUt DaN sEliPar aDa DijUal..KaMi cUci MaTa jAa
DaLaM JaM SatU tEnGaHaRi KaMi bErGEraK kE kUaLaNamU aiRpOrt
pErJaLaNan DaLaM 45 MiNiT DaRi BanDar mEdan kE airpOrt
pEnErBanGan kE kUaLa lUmpUr JaM EmPat sEtEnGaH pEtanG WaktU mEdan
mElEpak lAa Di aiRpOrt SaMPai TiBa WaKtU bErlEpaS

TaK SaBaQ NaK BaLiK..DaH RinDUkaN MaLaYSia!

KaMi SaMPai KLiA2 lEbiH kUranG JaM EnaM sEtEnGaH PtG WaKtU MaLaYsia
intErnaTiOnal aRRiVal HaLL KLiA2 SanGat lAa bEsaQ..jEnUh NaK bErJaLaN
aMBiL MaSa TiGa pUlUh MiNiT jUGa lAa sEmEnTaRa NaK SaMPai iMiGrEsEn
sElEsai jAa sEmUa tErUs aMBiL ERL UtK BaLiK kE pUtRaJaYa

TaMaT sUdaH KiSaH mEdan..NaNTiKaN KiSaH TR!P BajEt yG LaiN

Psttt..mEdan aDaLah tEmPat yG tEnanG UtK DiLaWaTi
BanYaK kEinDaHan aLaM yG DaPat DiNiKMaTi
iN sHaa Allah..JiKa aDa kEsEmPaTan aKan kE mEdaN LaGi

Tr!P mEDan : KiSaH TiGa

...~~ SaMbUnGaN KiSaH dUa : TriP mEdaN

PaGi HaRi BanGUn jAa TidOq DaH sEjUk mEnGGEdi..NaK MaNDi pUn PiKiaQ
sEbaB cUaCa Di bEraStaGi SanGat SanGat sEjUK!
WaLaUpUn TidOq TaNPa KiPaS DaN EkOn
kEsEjUkkan tEraSa HinGGa kE tUlanG HiTaM
SaRaPaN Di hOtEl DaN mEnErUskan pEnGEmBaRaan HaRi kEtiGa Di mEdan

pOSinG dEpaN hOtEl hOriSOn bEraSTaGi

tEMPat tUjUan UtaMa aDaLaH PaSaR bUah, bEraStaGi
NaMa jAa PaSaR bUah..bUkan sEtaKat bUah jAa yG aDa
MaCaM MaCaM aDa..SiaP sEdia dUit jAa OrG DiHaBiSkaN
bUaH yG dijUaL SanGat MaNiS DaN sEGar
WaJiB bEli bUah SaLaK MadU DaN LiMaU!

SaLaK MadU bEraSTaGi

bErGaMBaR dGn aNaK aNaK mEdaN..dEpa ExCitEd BiLa KiTa NaK bErGaMBaR

KaT SiNi KaLaU NaK shOppinG sanGat lAa DisyOrKan..BanYaK cEnDEraMaTa
mUraH pUla tU..JaDi aPa LaGi..HaBiSkaN lAaaa dUit yG aDa..uHuHuuu

OpkOs lAaaa kEna shOppinG..BrG mUraH Di PaSaR bUah

pEnat lElah TaWaR mEnaWar dGn pEniaGa..OpkOs kErinG aNaK tEkak Kan
aNDa DisyOrKan UtK MinUm aiR tEbU bEraSTaGi DaN MaKaN JaGUnG BaKaQ
sEDaP BaQ HanG! aiR tEbU tU MaNiS mElECaS! tEbU OriGiNaL DaRi LaDanG!
kElUaq DaH aYaT kEdaH
mEliHat CaRa aiR tEbU DisEdiaKan..tErUja kOttt
kEmUdiaN KaMi mEnErUskaN pErJaLaNan kE BaNDaR mEDan
pErJaLaNan DaRi bEraSTaGi aMBiL MaSa EmPaT JaM
MaSa NiH DigUnaKan UtK TidOQ..zzZZZzz
SaMPai jAa mEdaN..PaK yUDhi BaWa KaMi lUNCh NaSi sOtO

kEdai NaSi sOtO yG sGt sEdaP!

MarbElEs!!! MaKaN dUa ManGkUk NaSi pUn TaK cUkUp

NaSi sOtO MarbElEs! tEh bOtOl minUman WaJiB!

sElEsai MaKaN SinGGaH mElaWat iStaNa MaimOOn
iSTaNa LaMa pEninGGaLan sUlTaN yG mEmErinTaH sUatU kEtiKa dUlU

iSTaNa MaimOOn..pEninGGaLan sEjaRaH

kEtUrUnan RaJa KapOOr


pUtEri RaJa DaRi MaLaYSiaHaBis LaWaTaN..PaK yUDhi BaWa KaMi Pi tOkO BajU
 sEbElUm MasUk sEmUa KaTa NaK tEnGOk SaJa
BiLa kElUaQ DaRi kEdai..sEmUn PaKaT JinJinG bEg pLaStiK
sEmUa OranG iMaN TaK kUat..sEbaB KaiN PaSanG sGt lAa mUrah
sEhElai bOlEh DaPat HaRGa RinGGit MaLaYSia TiGa pUlUh sHj!
KaLaU KaT MaLaYSia OranG dOk jUal KaiN tUh LaPaN pUlUh HinGGa sEratUs

KaKtOn DaH pEninG NaK PiLiH KaiN..RaMBanG MaTa oOiii


BiLa pOkEt DaH MaKiN NiPiS KaMi pUn MiNTa PaK yUdHi HanTar kE hOtEl
iStirEhat Di hOtEl..sOlat DaN kEmUdian kElUar mElEpaK Di MaLL bErdEkaTan
HOtEl KaMi mEmanG Di tEnGah BaNDaR mEDan..mUdaH NaK JaLaN JaLaN
sEbElaH MaLaM PaK yUdHi aMBiL KaMi Di hOtEl DaN BaWa kE mERdEka WalK

mEnUnGGu PaK yUDhi mEnjEmpUt UtK LibUraN MaLaM

mEmanDanGkan MaLaM tUh aDaLaH MaLaM 31 OgOs
MaKa KaMi SambUt mErDEka Di mErdEka WalK DaN
sEmanGat PaTriOtiK TaK DilUpaKan WaLaUpUn Di nEGaRa JiRaN

mErdEka! mERdEka! mErdEka! KaMi SaYanG MaLaYSia!

SaLaM kEmErdEKaan DaRi pEraNTaUan

pOsinG dUlU Di tEnGaH kEsEsaKan JaLaN RaYa

DaH pUaS mEniKMaTi inDaHnYa MaLaM Di BaNDar mEdaN
BaLiK lAaaa hOtEl UtK TidOq..CaRi STaMiNa UtK aKTiViTi EsOk pUla
zzZZZzzZZZzzZZZzzz

NaNtiKaN SaMbUnGaN KiSaH EMpaT..pEnUtUp cEritEra mEdaN


2 October 2014

Tr!P mEdan : KiSaH dUa

...~~ SaMbUnGaN KiSaH SatU : TR!P mEdaN

cEliK jAa MaTa DaH mEniKMaTi pEmaNDanGan TaSiK DaNaU tOba yG tEnanG

SaRaPaN Di LakE tOba cOttaGE
sElEsai SaRaPaN KaMi mEnaiKi bOt DaRi PaRaPaT kE pUlaU SamOSiR
pErJaLaNan kE SaNa mEnGaMbiL MaSa sElaMa 45 MiNiT
aDa OranG cEriTa OtW kE SaNa bOlEh tEnGOk bUdaK mEnYElaM Di TaSiK
mEmanDanGkan KaMi Pi bUkan HaRi cUti..JaDi TaKDa lAa NaK bOlEh tEnGOk
bUdaK bUdaK Pi sEkOlaH KaTa PaK yUdHi

OrG PaRaPat BasUh KaiN BajU GUna aiR TaSiK


wELFiE aTaS bOs sEbElUm bErtOlaK kE pUlaU SamOSiR

Di pUlaU SamOsiR KaMi mElaWat pErKamPUnGan OranG BaTaK
kENaLi aSaL UsUl OranG BaTaK DaN tEnGOk pEninGGaLan dUlUkaLa

kUbUr LaMa RaJa BaTaK..MaSa NiH OrG BaTaK TaK aDa pEGanGan aGaMa LaGi
Di dEpaN rUmaH RaJa BaTaK..aDa MaKsUd Di sEbaLiK pEmBiNaan rUmaH NiH

 KaLaU DaTanG hUjUnG MinGGu DaPat lAa tEnGOk pErtUnjUkkan
KiSaH Si GalE GalE..aSaL kEtUrUnan OranG BaTaK

bErSaMa Si GalE GalE


BaRanGaN cEndEraMaTa Di SiNi sEdiKiT MaHaL..KaMi cUci MaTa aJa lAa

JaLaN JaLaN cUci MaTa..lEnGanG jAa JaLaN sEbaB bUkan mUsim cUti..TaK RaMai OrG jD pEniaGa pUn TaK KaCaU

HaBiS jAa mElaWat pUlaU DaN cUci MaTa KaMi bErtOlaK sEmUla kE PaRaPaT
 SinGGaH MaKaN tEnGaHaRi Di rEstOran MaSaKaN PaDanG
kEmUdian mEnErUsKan pErJaLaNan kE bEraStaGi DaN aKan SinGGaH Di SiMarJarUnjUnG
DaLaM pErJaLaNan kE SiMaRjarUnjUnG bErhEnTi sEkEtiKa mEniKMaTi kEinDaHan TaSiK

PanDanGaN TaSiK DaNaU tOBa DaRiPaDa sEbElaH UtaRa mEdan

KaKaK CantEk jUmPa BaBY aiREEn..OrG MaLaYSia yG DijUMPai Di SaNa
tErUja mEniKMaTi pEmanDanGan yG sGt CantEk!
 SaMPai Di SiMaRJarUnjUnG UntUk mEniKmaTi gOrEnG PiSanG & BanDREk

tEnGaH mEmiKiOr NaK OrDEr aPa UtK MinUm pEtanG..sEkaLi sEmUa OrG PiLiH BandREk..NaK cUba KaTanYaaa
BandREk & gOrEnG PiSanG..BandREK tUh tEh HaLia..MinUmaN yG pEmEs Di SiNi
 
SiMaRJarUnjUnG SanGat lAaaa CaNTiK!!! bOlEh bUat phOtOshOOt..mEmanG LaWa!!!


  

DaH sElEsai MinUm BandREk yG pEdaS tUh TaK HaBiS MinUm pUn
sElEsai bUat phOtOshOOt bErGaMBar SaKaN OkE!
KaMi tErUskaN pErJaLaNan DaN SinGGaH Di aiR tErjUn Si PisO PisO
TaK tERUcaP dGn KaTa KaTa BiLa mEliHat CiPTaaN ALLAH yG SatU NiH

aiR tErjUn yG TaJaM sEpErTi MaTa PiSaU aSaL UsUl NaMa DibEri
aiR tErjUn sEtinGGi 110m yG mUncUl DaRiPaDa cElaHan TaNaH
HanYa pUJian KpD yG MaHa ESA MaMpU DiUcaPKan
DaRi SiNi KaMi DaPaT LiHat TaSiK DaNaU tOba DaRi sEbElaH UtaRa mEdan pErJaLaNan DitErUskan DaN KaMi TiBa Di bEraStaGi JaM tUjUh MaLaM
cUaCa Di SiNi SanGat sEjOk!!! tEraSa MaCaM dOk Di GEnTinG HiGhLanDs
iStirEhat..MaKaN MaLaM..kEmUdian bERSiaP UtK kE aiR PaNaS
cUaCa sEjOk MaNDi aiR PaNaS mEmanG tErBaEk!!!

pOsinG dUlU dGn bUGGy yG anGkUt pEnGunJUnG DaRi BiLiK kE lObi hOtEl @ KafE
kEsErOnOkan MaNDi aiR PaNaS DaLaM cUaCa sEjOk

aiR PaNaS NiH pUla pUnCanYa DaRiPaDa gUnUnG bEraPi yG MaSiH aKTiF
TaPi MaSiH bElUm pErNah mElEtOp OkE..cUaK jUGak lAa NaK ManDi pUn
sEjUjUrnYa SanGat bEsttt MaNDi aiR PaNaS Kat SiNi
MaaF TaK inGat pUla NaMa aiR PaNaS tUh
sElEsai MaNDi MaNDa..BaLiK hOtEl lEna..zzZZZzzzzz

KiSaH TiGa aKan mEnyUsUl ~~...

1 October 2014

Tr!P mEdaN : KiSaH SatU

Wahhh..DaH LaMa TaK mEnjEnGUk kE SiNi..RindU lAa pLaK KaN
mEhhh SiNi NaK CEritEra SiKiT..chEQ mEnGhiLanG sEbaB SibUk bErJaLaN JaLaN
mEliHat kEiNDaHan aLaM..rEwaRD UtK DiRi sEnDiRi sEtElaH pEnaT bEkErJaYa
TriP KaLi NiH kE mEdaN indOnEsia..pErTaMa KaLi jEjaK KaKi kE indOn OkE!

TriP KaLi NiH chEQ yG JaDi kEtUa..aL MaKlUm lAa Pi dGn stUdEnt laGi
OpkOs lAa amEk PakEj..mUraH jAa PaKEj NiH
HarGa aDaLah tErMasUk pEnGinaPan pEnGanGkUtan MaKaNaN
DaN sEmUa jEniS 'fEE'
sUPir KaMi NiH sGt BaiK DaN pEraMah..PaK yUDhi NaManYa
KaLaU aDa yG bErMiNat NaK amEk PakEj dGn Dia bOlEhLaH WatSaPP @ CaLL
+62 82168256952
+62 81269246309

pErJaLaNan KaMi bErmUla sEaWaL JaM LiMa PaGi DaRi pUtRaJaYa
NaiK ERL jAa kE KliA2..PaRKinG dEkat pUtRaJaYa sEnTraL
pEnErBanGan JaM tUjUH TiGa pUlUh PaGi kE mEdaN
aLaHamdUlillaH FliGht TaK dElaY TaPi ERL yG dElaY
kElaM kElibUt jUga lAa MaSa SaMPai KLiA2 PaGi tUh
dGn NaK drOp lUggagE laGi..dGn dEkaT sUraU TaK aDa aiR Utk wUdhUk
gUna aiR MinEraL lAa UtK bErwUDhUk
sElaMat mEnjEjaK KaKi Di kUaLaNamU intErnaTiOnaL aiRpOrt
JaM tUjUh TiGa pUlUh PaGi
 WaktU mEdaN lEwat SatU JaM DaRiPaDa kUaLa lUmpUr
WaJaH cEria jEjaK KaKi Di kUaLaNamU aiRpOrt
SaMPai jAa aiRpOrt..PaK yUDhi DaH sEdia mEnunGGu
DisEbaBkaN TaK sEmPat SaRaPaN Di KLia2..sEmUa DaH kElaPaRan
tErUs aJaK PaK yUDhi SinGGaH SaRaPaN dUlU
SaRaPaN NaSi lEmaK..sErOpa NaSi aMBEnG lAaa..sEdaP!


sElEsai SaRaPaN mEnErUskan pErJaLaNan kE PaRaPaT, DaNaU tOBa
MaSa pErJaLaNan DaRi aiRpOrt kE DaNaU tOba DLm LiMa JaM
mEmanDanGkaN pErJaLaNan JaUh..KaMi sEmUa lEna aJa lAaaa
cOvEr TidOq yG TaK cUkUp..zzZZZzzzZZZzzzzz

WaJiB sElFiE dUlU sEbElUm TidOq

DaLaM pErJaLaNan SinGGaH sEkEtiKa UtK mEmbEli JaJaN
kEdai tEnG tEnG TinG TinG tUnG tUnG
sEdaP jUGaK lAaaa..TaPi sEdiKiT MaHai..uHuHuuu

pErJaLaNan DitErUskan..DaLaM JaM dUa pEtanG WaktU mEdaN
KaMi sElaMat SaMPai Di PaRaPaT
bErhEnTi UtK MaKaN tEnGaHaRi..mEnu MaSaKaN PaDanG

rUpa OrG BarU BanGun TidOq DaN kElaPaRan


pELBaGai mEnU MaSaKan PaDanG..NiKMaTi MaSaKaN PaDanG yG OriGiNaL..nyUm nyUmmm

JanGaN RiSaU tEnTanG HaRGa OkE..sEmUa DaH tErMasUk dLm PakEj
JaDi MaKaN lAAaaa sEpUaS pUaSnYa


WaJiB MinUm aiR sOsrO aKa tEh bOtOl..sEdaPpp oOiiiii!

mUka OrG yG DaH kEkEnYanGan


pErUt DaH kEnYanG tErUs kE hOtEl UtK iStirEhaT
rEhaT Sattt jAaa..lEpaS tUh WaJiB lAaaaa JaLaN JaLaN
mOh lAaaa mEniKmaTi GamBaR HaRi pErTaMa Di mEdaN

PaNDanGaN pErTaMa TaSiK DaNaU tOba


hOtEl pEnGiNaPan Di PaRaPat, DaNaU tOba

pEmaNDanGan TaSiK DaNaU tOBa DaRi BiLiK hOtElBiLa KaMi wElFiE..TaRaaaaaa NaNTiKaN SaMbUnG cEritEra Tr!P mEdaN Di KiSaH kEdUa

^________^
 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa