29 April 2015

hO Chi MinH CiTY : KiSaH TiGa

HaRi kEtiGa aKa HaRi tEraKHiR
HaRi NiH KaMi aKaN mEnUjU kE chU Chi tUnnEl
PakEj sEparUh HaRi NiH bErHarGa 11 UsD sEOranG
cHU Chi tUnnEl aDaLaH sEbUah tEmPat bErsEjaRah BaGi nEGaRa ViEtNaM
tErOwOnG chU Chi mEnYiMPan BanYaK KiSaH PaHiT MaUnG
pErjUanGan RaKYat ViEtNaM mEnEnTanG amEriKa

pErJaLaNan mEnGaMBiL MaSa dUa JaM
DaLaM pErJaLaNan KaMi SinGGaH Di HanDiCappEd HanDiCraFtS
tEMPat NiH aDaLaH pUsat OrG OkU mEnGHaSiLkan prOdUk kErJa TanGaN
aSaLnYa aDaLaH pUsat pEnEmPaTan
ManGsa ManGSa aGEnt OranGE kEtiKa pEranG

SaMPai Di tErOwOnG cHu CHi
tOUriSt GUidE BaGi pEnEranGan KiSaH sEjaRaH yG pErNah bErLakU

dEnGar pEnEranGan SaMBiL sELFiE..aHaks!
KaMi Di BaWa mEliHat KaWaSaN sEkiTar
 jEniS pEranGKap DaN pEraLaTan
yG tEntEra ViEtNaM gUNaKan sEmaSa pEranG tErsEbUt

KaSUt tEntEra ViEtNaM

SaLaH SatU rUanG pEnGUdaRaan tErOwOnG

SaLaH SatU pEranGKap yG DiCiPTa OlEh tEntEra ViEtNaM

kEsan pEninGGaLan sElEpas pEnGEbOMan


lUbanG tErOwOnG aSaL..kEciK!

 tErOwOnG aSal cHu Chi MaSiH aDa
aDa yG MaSiH bOlEh DiGUnaKan TaPi TiDaK DibUka UtK OrG aWaM
yG NiH tErOwOnG aSaL yG aKaK cUBa MasUk..NaSiB lAa mUat
SaiZ lUbanG tErOwOnG HanYa UtK OrG yG cOmEl jAa
iNi bErMaKNa tEntEra ViEtNaM sEmUa cOmEl MaCaM aKaK..aHaks!

mUka cUak sEbElUm MasUk tErOwOnG DaN mUKa tErUJa sElEpaS kElUar


tErOwOnG BarU yG DiBiNa UtK pElanCOnG mEraSai pEnGaLaMan

 tErOwOnG BarU yG DiBiNa sEmULa
OrG aWaM bOlEh MasUk DaN RaSai pEnGaLaMan tErOwOnG DaLaM TaNaH
tErOwOnG NiH aKaK MasUk bErSaMa MaT SalEh yG LaiN
KaWaN aKaK TaK NaK MasUk tErOwOnG
sEbab Dia RaSa TaK bErOPa NaK bOlEh bErNaFaS
yAaa lAa..tErOwOnG NiH JaUh kE DaLaM TaNaH
MaSa KaT DaLaM tUh GElaP kOt
NaSiB aKaK BaWa hEnpOn bOlEh bUKa LaMPU
kEsiaN PaDa MaT SalEh yG MasUk tUh
tErOwOnG tUh DaH SaMa sEnDat dGn BaDaN dEPa
BiLa kElUar jAa aDa yG lUKa DaN CaLaR BaLaR
 
SaaT kElUar DaRiPaDa tErOwOnG..fUhhh..bErpElUh

tEmPat BasUh TanGan pUn aNTik..gUNa bUlUh JaDiKaN PaiP

yG PaLinG syOk DaPaT MaKaN Ubi KayU rEbUs dGn aYaQ tEh
pErGhhh..mEnGimBaU kEnanGan Di KaMpUnG HaLaMaN pUla

mEniKMaTi Ubi KayU rEbUs dGn tEH O PaNaS
 sElEsai TriP Di tErOwOnG chU Chi JaM 1400
BaS KaMi bErGEraK BaLiK kE Ho CHi MinH CiTy

mUKa kElEtiHan

MaSa pErJaLaNan tEraSa bEGitU LaMa
WaLaUpUn DaH ChEck iN FliGht
KaMi RiSaU tErlEpaS pErnErBanGan pUlanG kE MaLaYSia
sEbaB DaH tEMpah tEKsi JaM 1700
bUat tEmPaHan tEKSi gUNa KHiDmaT hOtEl jAa
SaMPai jAa Di hOtEl KaMi tErUs ChEcK OUt DaN bErtOlak kE aiRpOrt

HaRi tEraKHir Di hOtEl sOnG anH 2

aLHaMdUlillaH sEGaLa UrUSaN bErJaLaN dEnGaN LaNCaR
KaMi TaK kENa PAW dEnGaN iMiGREsEn SaNa
RaMai yG CaKaP iMiGREsEn dEpa sUKa MiNTa dUit pOkEt

KaMi DaH NaK BaLiK..RindUkaN MaLaYSia!

KaMi sElaMat mENdaRat Di KLia2 JaM 2300 WaKtU MaLaYSia
Yat bErGEraK pUlanG kE mElaKa DaN aKaK kE pUtRaJaYa

~TaMaT~17 April 2015

hO Chi MinH CiTY : KiSaH dUa

sElaMat PaGi hO CHi MiNH CiTY !

BF dGn mEnU DaRi MaLaYSia..aHaks! LanGKaH pEnJiMaTan KaTanYa..aHaHaa
 
HaRi kEdUa DitErUsKaN UtK kE mEkOnG dElTa
PakEj UntUk SatU HaRi bErHarGa 19UsD sEOranG
sEaWaL JaM 0800 DaH tErcOnGOk dEpaN lOBi tUnGGu aGEn Mai jEmpUt

pErJaLaNan DaRi BanDaR HcM kE sUnGai mEkOnG lEbiH kUranG 3 JaM
MaSa DaLaM BaS KaMi jUmPa KaWaN BarU LaGi..PaSanGan sUaMi iStEri
aSaL jUMPa jAa KaWaN BarU bOlEh JaDi KamCEnG
pEraMah KaN KaMi bErdUa? uHuHuuBanYaK ViEw yG CaNTiK Di mEkOnG rEst stOp


DaLaM pErJaLaNan..BaS KaMi SinGGaH Di mEkOnG rEst stOp UtK iStirEhat
KaT SiNi WaJiB MinUm kOPi mEkOnG! RaSa yG sGt aWEsOmE!
kOpi mEkOnG @ mEkOnG rEst stOp

sElaMat SaMPai Di jEti mEkOnG
tUkaR NaiK bOt UtK sEbEranG SaNabErGaMBar dGn MaKCiK pEnjUal tOpi **aBaiKan MaTa yG tErpEjaM itU**

HanYa KaMi bErEmPat sHj OrG MaLaYSia DlM TriP NiH

dEStiNaSi LaWaTaN KaMi
 mElawAt tEmPaT bUat gUla gUla kElaPa

prOsEs mEmbUat GUla GUla kElaPa

kEmUdian DaPaT MaKaN bUah sEGar
SaMBiL dEnGar NyaNyiaN LagU tRaDiSiONaL ViEtNaMbUaH sEGar yG sEdappp

pErSEmBaHan nYanYian LaGU TraDiSiONaL ViEtNaM

SaMBiL dEnGaR LaGU..SaMBiL MaKaN bUaH

 kEmUdian NaiK SaMPaN mEnyUsUri sUnGai mEkOnG
syOk HaBaQ HanG!

mEnYUsUri sUnGai mEkOnG

 
SinGGaH tEnGOk tEmPat pEmBiaKan lEbaH DaN MinUm tEh

MadU aSLi yG MaNiS mElECaiH


tEH PaNaS bErSaMa MadU lEbaH..sEdaP!

MaSa UtK MinUm tEh

lEpaS tU NaiK kErEta kUDa mEnUjU kE tEmPat MaKaN tEnGaHaRi
oOpSss..lUPa NaK BaGiTaU..PakEj KaMi aMbiL NiH nOn-HaLaL
OlEh itU UtK lUnCh KaMi HanYa aMBiL NaSi kOsOnG jAa
aNDa pErlU YaKiN DaN MaKaN TaNPa RaSa WaS WaS

mUka ExCitEd sBB DaPaT NaiK kEta kUDa

mEnU TaMBaHan KaLaU aDa yG NaK mEncUba..WaKaKaKaaaa

mEnU MaKaN tEnGaHaRi..vEGEtErian


mEniKMaTi MaKaN tEnGaHaRi Di tEpi sG mEkOnG

sElEbiHnYa KaMi MaKaN bUaH DaN rOTi yG DiBaWa DaRi MaLaYSia
NaMa pUn pErcUTian BajEt KaN..uHuHuu
kEkEnYanGan sUDah..NaiK SaMPaN sEmUla DaN BaLiK kE bOt

wElFiE sElEpaS kEkEnYanGan

dEnGan bOt KaMi kEmBaLi kE jETi UtK bErgEraK pUlanG kE BanDaR HcM
SaMPai Di HcM KaMi tErUs tErJaH rEstOran HaJaH BaSirOh
 pErUt DaH nYanYi LagU rOck lAa
mEnU yG KaMi cUBa kOEw tEOw sUp ViEtNaM aKa phOO nOOdlE
sEdaP HaBaQ HanG! WaJiB MaKaN!

sEdappp TaK TaU NaK HaBaQ LaGU MaNa! kOEw tEOw sUp viEtNam! kEcUQ aYaQ LiUQ!

MaLaM mEnjElMa LaGi..KaMi JaLaN JaLaN KaT PaSaR MaLaM
mEmanDanGkan MaLaM NiH hUjUnG MinGGu
OrG lEbiH RaMai DaRiPaDa sEmaLam..JanGaN tErkEjUt
KaLaU tEnGOk OrG MaLaYSia LaGi RaMai DaRiPaDa OrG ViEtNaM
DaH MaCaM KaT UptOwn chEraS..aHaks!

sUaSaNa PaSaR MaLaM dEpaN bEn tHaN MaRkEt
 
 bEli sOuvEnir aPa yG PatUt..PaStiKan bUat TaWaR mEnaWar yAa
BaYaRaN DaLaM RinGGiT MaLaYSia pUn DitEriMa

HaSiL TanGKaPaN MaLaM tEraKHiR..BanYaK jUGa lAa yG DaPaTMaGGi KaRi DaN kOpi aiS..mEnU lEwat MaLaM..aHaHaa..pErUt LaPaQ oOiii


-SaMbUnG KiSaH TiGa : hO Chi MinH CiTY-

15 April 2015

hO Chi MinH CiTY : KiSaH SatU

pEnGhUjUnG TahUn 2014
aKaK kE hO Chi MinH CiTY ViEtNaM
KaLi pErTaMa NaK jEjaK KaKi KaT HcM
TRiP tEraKHiR sEbElUm tUtUp bUkU pElanCOnGan..cEwahhhhh

inDaHnYa CiPTaaN yG MaHa ESA

PaDa aSaLnYa pErGi bErTiGa
TaPi SaaT SaaT aKHiR yG sOranG tUh mEnaRiK DiRi
JaDinYa aKaK HanYa pErGi bErDUa
FiRSt TimE TravEl dGn KaWaN aKaK yG NiH
NaManYa YaTT hUSna..KaWaN ZaMaN sEkOlaH dUlUKaLa


mUKa sUCi lG cOmEiii sEbElUm FliGht tErObanG TinGGi

aKaK DaRi pUTRaJaYa..YaTT DaRi mElaKa
TiTiK pErtEmUan KaMi Di KLiA2 dEpaN StaRbUCk cOffEE

bEG kEciK..KaTanYa TaK NaK shOppinG

BiLa DaH bErtEmU KaMi tErUs MasUk kE tEmPat pElEpaSan
MasUk aWaiii TaK KalUt..JauH oOiii NaK JaLaN

 sElaMat mEnDaRat JaM 1000 WaKtU HcM
MaSa KaT aiRpOrt KaMi jUmPa RaMai OrG MaLaYSia
sEmUa Mai NaK shOppinG..KaMi dUa jAa Mai NaK JaLaN cUci MaTa
bOlEh pErCaYa kAa???

KalUa KiTa TaK sOmbOnG DaN RaJiN bErtEgUr SaPa..DaPaT lAa KaWaN Bar..nGee nGeee
MaSa UrUsaN KaT iMiGrEsEn HcM KaMi jUMPa KaWaN BarU
pOtpEt pOtpEt..BlAaa bLaaa..bUat kEpUtUsan aMBiL SatU tEkSi Pi hOtEl
sEbaB hOtEl KaMi bErdEkaTan jAa

 pErcUTian KaLi NiH MaCaM BiaSa dOk hOtEl BajEt
sOnG anH 2 hOtEl, DiSTriCt 1, BEn tHan MarkEt
sEkanGkanG kEra jAa dGn PaSaR bEn tHan
bOOkinG sEmUa PaKai aGODa..SaMPai hOtEl cHEck iN jAa
KaMi pUn tErUs bUat tEmPaHan dGn hOtEl UtK PakEj
cHu Chi tUnnEl DaN mEkOnG RivEr
 mEnGikUt sUrvEy sebElUm NiH KaLaU bOOkinG dGn hOtEl lEbiH mUraH

kUDa yG aDa tGh bUlaTan tEpi PaSar bEn tHan (TaPi sKrG -2015- DaH DirObOhKaN)

tEpi JaLaN BanYaK OrG tEmPaTan jUal bUaH bUaHan..sEdap! MaNiS! mUraH!


 sElEpaS tUh KaMi mEmUlaKan OpEraSi mEncUci MaTa
DaRi SatU kEDai kE SatU kEdai Di sEkiTar hOtEl
SEriUs..cUci MaTa jAaa!
 sEbaB TaK jUMpa LaGi yG bErkEnan DiHaTi
BiLa pErUt mEnYanYi KaMi lUnCh Di pEnanG rEstOran

mEnU lUCh yG TaK sEbEraPa TaPi HarGa yG mElamBunG TinGGi..uHuHuu

 HcM NiH BanYaK jAa rEstOran HaLaL
MEnU MaCaM KaT MaLaYSia pUn BanYaK
cUma HaRGa tUh lAaa..mEncEkik DaRaH!


pOsinG dEpan PintU bEn tHaN MarkEt


pErUt DaH kEnYanG..OpEraSi DitErUsKan kE PaSaR bEn THaN
jUMPa kEdai yG mEmUasKan HaTi bOrOnG sErBa siKiT
bOlEh bUat BaYaRaN DaLaM RM

WindOw shOppinG KaTanYa ~~..

sEtErUsnYa aKaK SinGGaH kEdai HaJJaH MaRiDaM
 kEdai NiH sEdErEt dGn hOtEl aKaK
tErlEtak Di cElaH lOrOnG..MaCam tErsOrOk SiKiT

kEdai HaJaH MaRiDaM, DiStRiCt 1, BEn tHan MarkEt
 
KaWaN aKaK yG pErNah Mai HcM sUrUh aKaK mEmbEli bElaH Di SiNi
OkE SanGat bErpUaS HaTi ! HaJJaH TaK kUranGKan sGt HarGa
TaPi HaRGa yG HaJJaH lEtaK lEbiH mUraH DaRiPaDa HarGa Di PaSar bEn tHan
 KaT SiNi KaMi bOrOng SaKaN!!!

pElBaGai jEniS KaiN PaSanG, BajU SiaP DaN tUdUnG yG aDa Di kEdai HaJJaH MaRiDaM

 
KwN aKaK tGh SibUk KiRa dUit..HaJJaH tGh SibUk CaRi BrG..aKaK sibUk aMbil GaMBaQ..aHaks!
JaJaN DaN aiR yG DisEdiaKan KpD pElanGGan kEdai

BaLiK hOtEl HanTaR BaRanG bEliaN..MaDi sOlaT..DaN kElUar LaGi
 MaKaN MaLaM Di rEstOran HaJaH BaSirOh
 mEmanG FamOuS Di HcM..HarGa sGt bErPatUtan


rEstOran yG pUnYa HarGa mUraH..RaMai RaKYat MaLaYSia sUKa
sEtErUsnYa KaMi cUci MaTa Di PaSaR MaLaM
DaPat lAa tEngOk sUaSaNa MaLaM Di BanDaR HcMSitUaSi sEtiaP MaLaM sEbElUm PaSaR MaLaM DibUka..dEpa PaKat tOlaK trOli & pEraLaTan

JaLaN JaLaN cUci MaTa Di PaSaR MaLaM..RaMai OrG MaLaYSia KaT SiNi
mEnCaRi sOuvEniR? PaSaR MaLaM tEmPatnYa..SiLa TaWar mEnaWar yAaa
 
kOpi ViEtNaM yG sGt LaZaT lG bErkRim! pEnGGEmar kOpi mEsTi kEna cUBa!
KaT SiNi KaMi bEli kOpi ViEtNaM..WaJiB MinUm!
pUnYa lAa sEdaP kOpi NiH
KaMi SiaP rEfiil DaN TaPaU UtK brEaKFaSt EsOk PaGi
BaLiK hOtEl DaN TidO UtK DaPaTKaN StaMiNa aKtiViTi EsOk pUla

 Psttt..EnTri KaLi NiH PanJanG

-SaMbUnG KiSaH dUa : hO Chi MinH CiTY-

 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa