16 December 2015

bUkit TinGGi PaHanG

HaRi NiH HaRi tEraKHir Di TaMaN nEGaRa PaHanG
BanGUn DaRiPaDa TidOq yG lEna
KaMi mEnDaPaT pErKHaBaRan BaHaWaSanYa..aYaQ TaKDaK!
MaCaM MaNa NaK MaNDi oOiii
KaMi bUat kEpUtUsan UntUk chEcK OuT lEbiH aWaL
SinGGaH MaNDi Di MaSJiD..aHaks!
DaLaM pErJaLaNan pUlanG kE pUTraJaYa
KaMi SinGGaH sEbEnTar kE bUkiT TinGGi PaHanG 
SatU JaLaN jAaa pUn
KaLaU DaRi kUaLa lUmpUr 45 MiNiT pErJaLaNan UntUk kE SiNi

KaMi DaN aKSi MaSinG MaSinG
bErGaMBar kEnanGan..aHaks!
bErGamBar Di LalUan mEnUjU kE PintU MasUk kOta pEranCis


sEniBina pEranCis yG mEnGaGUmKan

sUhU sEdiKit sEjUk Di bUkit TinGGi..lEbiH kUranG GEnTinG HiGhLanD jUGa lAaa

bErGamBar DaRi mEnaRa

hOtEl pEnGinaPan ColMar trOpiCalE


ayUh MaKaN aiSkRim..yG NiH pUn pOsinG jUGa..aHaHaaaLanDSkaP yG CanTiK

K.A.M.I

anGSa yG mEnJaDi TaRiKan pEnGunjUng
JaPanEsE GardEn aNTaRa TaRiKan LaiN yG aDa Di SiNi
TaMaN yG bErkOnsEpkan TaMaN jEpUn DaLaM hUtan trOpiKa
sUhU Di SiNi DinGin DaN mEnYEGarKan
sElain itU tErDaPaT jUGa bOTaniCal GardEn, aNiMal ParK
TaRiKan yG tErkiNi aDaLaH aDvEntUrE PaRK
DiMaNa tErDaPaT FlYinG fOx yG tErPaNJanG Di aSia sEjaUh 1KMWaJaH kEpEnaTan mEnDaKi DaRi TaPaK ParKinG kE TaMaN tEh bErdEkaTan JaPanEsE GaRdEn

bOlEh sEwa KimOnO UtK bErGaMBaR Di TaMaN jEpUn -RM20-

aBaDiKan kEnaGan!


pEnGEmBaRaan T.A.M.A.T
BaGi yG inGin mEraSai sUaSaNa DinGiN LaGi mEnYEGarKan
sEpErTi Di lUar nEGara
bOlEh lAaa bErcUti kE bUkit TinGGi, PaHanG
PaSti TiDaK mEnGEcEwaKan

TaMaN nEGaRa PaHanG - KiSaH TiGa

sElaMat PaGi !
mEnGhirUp UdaRa yG sEGar LaGi NyaMaN
mEnDEnGar bUnYi DaRi aLaM..inDaHnYa
aKTiViTi HaRi NiH PaDaT..KaMi aKaN mEnaiKi TiTiaN KanOpi, mEnDaKi bUkit tErEsEk, mElaWat pErKaMPUnGan OranG aSLi sUkU KaUm BatEk DaN jUGa RaPiD shOOtinG..TaK DilUpaKan jUGa MaNDi sUnGaiiiiii
sUaSaNa WaktU PaGi Di sEkiTar jEti NaWRa PlaCE


LalUan mEnUjU kE jEti..BanYaK HaKiSaN TaNaH sElEpaS BaNJiR bEsar 2014

NaiK bOt mEnUjU kE PintU MasUk TiTiaN KanOpi TaMaN nEGaRa PaHanG

PintU MasUk TaMaN nEGaRa mElalUi JaLaN bElaKanG

PitstOp pErTaMa..pEnat oOiii..rEhat dUlU


mEndEnGar pEnEranGan tOUr GuidE -abG fUaD- mEnGEnai SaLaSiLaH TaMaN nEGaRa

PitstOp kEdUa..JaUh LaGi NaK kEna mEnaPak kE CanOpy WalK.LalUan mEnUjU kE CanOpy WalK..mUdaH!
sEmEnTaRa mEnUnGGu CanOpy WalK DibUka..pOsinG dUlU
KaMi mEmanG sUka bErGaMBaR..aHaks!
TikEt MasUk kE CanOpi WalK  RM 5.00 sEOranG
kEna Pi aWaL PaGi..KaLaU TiDaK jEnUh tUnGGu NaK DaPaT bEli TikEt
TamBaHan cUti UmUm..OranG RaMaiiiiii

bEratUr NaK NaiK TanGGa..mEnUnGGu LaGi..cUba TEnGOk bEraPa RaMai LaGi KaT bElaKanG

mEnUnGGu DaN mEnUnGGu LaGi..NiH aTaS pElanTar UtaMa UntUk NaiK CanOpy WalK


KaMi Di aTaS TiTiaN KanOpi..TinGGi HaBaQ HanG! GaYat jUGa lAaa
CaBaRaN bErJaYa jUGa DiHaBiSKan


kUpU kUpU yG sEdanG mEnGHiSaP MadU..CanTik!

sElEsai mEnaiKi TiTiaN KanOpi
MaSa UntUK mEnDaKi..ayUhhhhh
1.7 KM Di HaDaPaN mEnUjU kE pUnCaK kEjaYaan

mEnUjU kE bUkiT tErEsEk..KaMi ikUt LalUan LaMa sBB LalUan BarU RaMai OrG..uHuHuu

pEnat lElaH bErBalOi..SaMPai jUGa kE pUNCak bUkit tErEsEk!
DaRi SiNi bOlEh tEngOk gUnUnG TaHaN KaLaU cUaCa CanTiK lAaaa

rEzEki KaMi bErjUmPa bUrUnG kEnYaLanG..tErBanG LiaR dEpan MaTa Ok!
DaH NaiK CanOpy WaLk..DaH pEnat mEnDaKi
LaNi jOmmm bErlaJar CaRa HidUp OranG aSLi..kEnaLi dEpa dEnGan lEbiH dEkat

bErGaMBaR bErSaMa OrG aSLi sUkU KaUm BatEk..dEpa pEmalU..uHuHuu
yG bEraTaP rUMBia tUh rUmaH dEpa
bElaJaR CaRa HidUp OrG aSLi
MaCaM MaNa NaK mEnyUmPit DaN mEnGhidUpKan aPi TaNPa gUna LiGHtEr..aHaks!


aKTiViTi SaNTai sEmEnTaRa mEnUnGGu bOt TiBa..tEnanG jAa RaSa MaSa NiH

MaSa UtK bErgUmBiRa..jOmmm MaiN aiR..RaPiD shOOtinG!


BaSaH lEncUn..yEahhhh

SaMBiL MaiN aiR SaMBiL mEnimBa aiR kElUar bOt..syOk sanGat!

WaJaH kEpUaSan sElEpaS MaiN aiR sUnGai..pEnGaLaMan BarU Di TaMaN nEGaRa

lEwat pEtanG aKTiViTi sElEsai
sEtElah sEhaRian PaDat dEnGan aKTiViTi
hUjan pUla tUrUn mEmBaSaHi bUmi PaDa WaktU MaLaM
sUaSaNa sEjUkkkkk..KaMi pUn TidOQ lEna
kEEsOkan HaRi KaMi aKan bErGEraK pUlanG

SaMbUnG KiSaH bUkiT TinGGi, PaHanG

14 December 2015

TaMaN nEGaRa PaHanG : KiSaH dUa

BanGUn jAa DaRi TidOQ yG cUkUp lEna sEbaB kEpEnaTan
KaMi bErSiaP DaN bErGEgaS tUrUn kE tEmPat MaKaN
SEmUa OranG DaH kElaPaRan
aKtiViTi KaMi MaLaM NiH aDaLaH bErJaLaN MaLaM
MEnErOka hUtan UnTUk kEnaL flOra DaN FaUNa yG aKTiF PaDa WakTU MaLaM
PErJaLaNaN HaMPiR dUa JaM..BaNYaK jUGa yG KaMi juMPa
TaPiii TaK sEmUa KaMi DaPaT aMBiL GaMBaQ
HanYa bErGanTunG PaDa CaHaYa LaMpU sUlUh DaN bUlan jAa


Psttt..GaMBaQ NiH jAa yG NaMPaK dEnGan jElaS FaUNa WaKtU MaLaM..MaaF NaMa FaUNa tUh aKaK DaH lUpa..yAaa aMPUn..uHuHUu

 


SELEsai bErJaLaN mEniKMati aLam PaDa WaKtu MaLaM
KaMi bEriStirEhat SaMBil mEliHat bUlan yG iNDaH
 BaLiK aSRaMa DaN TiDOQ
TaK SaBaR UntUk CaBaRaN HaRi EsOk yG PaDat dEnGan aKtiViTi

SaMbUnG KiSaH TiGa

TaMaN nEGaRa PaHanG : KiSaH SatU

DaH LaMa mEnYimPan HaSRat UntUk kE TaMaN nEGaRa MaLaYSia
aKHiRnYa iMPian aKaK tErCaPai jUGa
TEriMa KaSiH KaWaN KaWaN !

KaMi pEnCiNTa aLaM !


mEhh NaK cEritEra SiKiT PaSaL TaMaN nEGaRa NiH
TRiP KaLi NiH aKaK kE TaMaN nEGaRa PaHanG
TaMaN nEGaRa tErlEtaK Di aNTaRa sEmPaDan TiGa nEGEri iaiTU PaHanG, tErEnGGanU DaN kElanTan. TaMaN nEGaRa PaHanG mErUpaKan yG tErbESaR dEnGan kElUaSan 2,477 km², DiikUti OlEh TaMaN nEGaRa kElaNTan sElUas 1,043 km², DaN TaMaN nEGaRa tErEnGGanU sElUaS 853 km². Di TaMaN nEGaRa PaHanG tErlEtaknYa gUnUnG TaHaN yG mErUpaKan pUnCaK tErTinGGi Di sEmEnanJUnG MaLaYSia dEnGan kEtinGGian 2187 mEtEr. NaK kE TaMaN nEGaRa PaHanG bOlEh mEmanDu sEnDiRi tErUs kE kUaLa TaHaN aTaUpUn aNDa bOlEh mEnaiKi BaS DaN tUrUn Di jErantUt. DaRi jErantUt bOlEh PiLiH SaMa aDa NaK kE kUaLa TaHaN dEnGan mEnaiKi bOt aTaU BaS..BanYaK aKTiViTi mEnaRiK yG bOlEh DibUat Di SiNi MiSaLnYa mElalUi TiTiaN KanOpi yG tErPaNJanG, mElaWat pErKaMpUnGan OranG aSli sUkU KaUm BatEk DaN KaLaU NaK mEnDaKi gUnUnG TaHaN pUn bOlEh


TiTiaN KanOpi tErPaNJanG Di dUnia sEpaNJanG 550 mEtEr DaRi kEtinGGian 45 mEtEr


TRiP KaLi NiH aKaK Pi dEnGan tUjUh OrG KaWaN..KaMi mEmanDU kE SaNa
sElEpaS sUbUh KaMi bErtOlaK DaRi pUTRaJaYa mEnUjU kE lEbUhRaYa KaRaK
SinGGaH sEbEnTar Di RnR GEnTinG sEmPah UntUk SaRaPan
JaM 9.00 PaGi KaMi mEnErUsKan pErJaLaNan kE jErantUt, PaHanG
sEmUa OrG pErTaMa KaLi mEnjEjaK KaKi kE SaNa
HanYa bErPaNDUkan pEta aJa lAa


KaMi  mEnGiNaP Di NaWRa PLacE
sEmUa aKTiViTi Di SiNi KaMi aMBiL dEnGan NaWRa PlaCE
HaRGa yG DiTaWaRKaN bErPatUtaN lAa
TEmPaT NiH BarU jAa DibUka pErtEnGaHan 2015
NaK CaRi tEmPaT NiH sUsaH jUGa lAa sEbab JaUh MasUk kE DaLaM
kEkUranGan PaPaN TaNDa jUGa pUnCa KaMi sEsat..aHaHAaa


LalUan hOstEl kE tEmPat MaKaN aKan mElalUi HaDaPaN rUmaH rEhat

 pEnGiNaPan KaMi jEniS hOStEl
BiLiK KaTiL dOUblE dEckEr..BiLiK aiR kOnGSi
MaSa KaMi SaMPai SiNi aDa EvEnT
sEmUa rUmaH rEhat DaN hOstEl DaH pEnUh
NaSiB lAa bUat tEmPaHan aWaL
lOKaSi : tEpi jEti NaWRa PlaCE - mEnGhirUp UDaRa sEGar sElEpas pEnaT mEmanDU
 
pOsinG itU WaJiB..aHaks!
 
Di pEtanG HaRi KaMi sEmUa TidOQ..rEhatKan DiRi
pErJaLaNan JaUh KaTanYa..aHaks!
MaLaM HaRi BarU aKTiViTi bErmUla
tUnGGu KiSaH dUa yAaaa
Zaasssss


Psttt..HaRi pErTaMa TaK BanYaK GaMBaQ..lUPa NaK SNaP..eHeHEe

 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa