27 August 2014

sEGmEn i lOvE M A L A Y S I A !

sEmpEna bUlaN OgOs
bUlan kEmErdEkaan
mOh lAa KiTa bErsEGmEn bErSaMa CikpOp
 
 i

 

 M A L A Y S I A
 

-- Di SiNi LaHiRnYa sEbUah CinTa..57 TahUn kEmErdEkaan --15 August 2014

jEm RaMbUTaN

sEmaLam TaK bOlEh NaK lEna
MasUk DaPUr kOnOn kOnOn NaK CaRi MaKaNaN
bUka pEti sEjUk tEngOk aDa bUah RaMbUtaN aKa mOkTaN


JaDi tErPiKiR lAa Di OtaK UntUk bUat sEsUatU iaiTU
jEm RaMbUTaN
iNi BaGi mEmaSTiKan bUaH mOkTaN NiH TaK rOSak bEGitU SaJa
aL MaKlUm lAa cEmUih DaH HaH MaKaN bUaH NiH MaSa BaLiK RaYa aRitU
NiH pUn stOk DaRi kEdaH lAaaaaaaa


== BaHaN-BaHaN ==

RaMbUtaN SiaP DikOpEk kUliT
gULa PaSiR ikUt TaHaP kEmaNiSaN yG aNDa sUka
aiR SiKiT jAa
MadU SatU sUdU TaKMaU bOh pUn TaKPa

== CaRa bUat ==


HiRiS kEciK kEciK RaMbUtaN tUh
lG kEciK lG cOmEiii MaCaM KaKtOn


MasUkkaN RaMbUtaN yG DaH DiHiRis DaLaM pEriUk
bErSaMa SaMa gUla DaN aiR
MaSaK Di aTaS aPi yG sEdErHaNa
PaSTiKaN aNDa sEnTiaSa KaCaU sUPaYa TaK rEntUnG


kEmUdiaN MasUkkaN MadU
tErUsKan KaCaU HinGGa kErinG..SiaP!

sEjUkkaN DaN sEDia UntUk DiMaKaN
nYUmmyyy..nyUmmyyy


Psttt..mUnGkin sEbaB bOh MadU lAa kOt rUpa JaDi kElaM cEnGGiNi
rUpa TaK cOmEiii MaCaM KaKtOn pUn TaK Paa lAa
JanJi sEdaP HinGGa mEnJiLat JaRi ~~...

14 August 2014

sElaMat HaRi RaYaSaLaM SyaWaL 1435H
MaSiH bElUm tErLaMBat RaSanYa UtK UcaPkaN
RaYa OpkOs lAa chEQ BaLiK kEdaH
aL MaklUm lAa aNaK dEsa yG mEranTaU kE kOTa
HarUs lAa pUlanG kE KamPUnG HaLaMaN


== sEbElUm RaYa ==

chEQ bErtOlaK BaLiK HaRi jUmaaT
WaktU OranG LaKi Pi sOlaT jUmaaT..sEmEstinYa TiDaK jEmmm
sEbab DaPaT pElEpaSan kEJa sEparUh HaRi   TiMa KaSiH bOs
DaPaT lAa bErbUka DaN bErpUaSa bErSaMa kElUarGa sEbElUm RaYa


== sEmaSa RaYa ===

aLHamdUlillaH MaSiH DibEri NaFaS UntUk mEnYambUt SyaWaL 1435H
SaMBUtaN TahUn NiH SaMa MaCaM TahUn TahUn lEpas
sEBab aHLi kElUarGa MaSiH bElUm bErTaMBaH @ bErkUranG
PaGi RaYa PaKaT Pi sOlaT RaYa KaT MaSJiD
lEpaS tUh tErJaH lAa kEDai GamBaR
kEmUdian ZiaRaH mEnZiRaHi SaMPai lAa kE MaLaM

pOtrEt kElUarGa BaHaGia
  


YanG PaLinG SyOk BiLa RaYa kEdUa lAa..sEbab ???
BaLiK KampUnG oOoo BaLiK KamPUnG
KaMpUnG TaK JaUh pUn..DaLaM kEdaH jUGaK..tErUja lEbiH sEbaB LaMa TaK BaLiK
sErOnOk GiLakkkkk wEhhh..MaSa NiH lAa NaK kUmpUl dGn SaNaK SaUDaRa


cErrrrr tEngOk GaMBaQ kEtErUjaaN KaMi NiH

 == sElEpaS RaYa ==

SaaT yG PaLinG TaK syOk sEkaLi BiLa cUti RaYa DaH HaBiS
sEmBiLaN HaRi cUti RaYa KaT kEdaH MaCaM Sattt SanGat bErlalU
SaMPai lAa MaSa UntUk kEmBaLi kE hUtan kOnKrit
sElaMat TinGGaL SaWaH PaDi..sElaMat TinGGaL gUnUnG jErai
iN sHaa Allah..aiDilaDHa KiTa bErtEmU kEmBaLi ~~...


sEGmEn BlOGwaLkinG bY mOmmyLiZZ


SaPa SaPa yG NaK TaMBaH KaWaN
jOm KiTa bErJaLaN JaLaN kE blOG OranG
BaK KaTa MaMa jUE
"JaLaN JaLaN tEnGOk blOG OranG gUna mOUsE"
KL!K D!BaWaH N! yAaaaaaaa

13 August 2014

cOrEtaN pErTaMa

AssaLaMuaLaikUm ...
HEllO ...
Hai ...

Eerrr..bUdaK BarU bUat blOg..mEmanG cEnGGiNi kOt..eHeHeeHee

NiH NaK HaBaQ lAa SiKiT tEnTanG DiRi chEQ..chEQ NiH aSaL OrG kEdaH HaH
TaKDaK MaSaLaH kOt nOo KaLaU CaKaP kEdaH..eHeHee
TaPi LaNi chEQ DoK KaT BaNDaR DaLaM TaMaN..tUntUtan kErJaYa
DiMaNa ??? OpkOs lAaa pUtRaJaYa tErchEnTa !


PErTaMa KaLinYa chEQ NaK UcaPKaN jUtaaN tEriMa KaSih bUat 'MaMa jUe'
sEbaB ??? KaLaU MaMa jUE TaK BaGi tUnjUk aJaQ..PaKai TaK wUjUd lAa blOg NiH
DaPaT pLaK chEkgU yG GaRanG..mEmanG mEnDaPat lAa KaN..aHaHaHaa
OlEh itU chEq bUat prOmO SiKiT lAa blOg MaMa jUE..HiHiHiiHiii

tUjUan mEnDa aLaH NiH DibUat..sEbaB BanYaK sGt pErMiNTaan..aHaHaaa (aYat pOyO wEhhh)
sEbEnaRnYa TaK PaNDai NaK cEritEra pUn..tEngOk OrG LaiN pUnYa cEritEra
JaDi tErUja pLaK NaK bErcEriTa..aL MaKlUm lAa aKu NiH KaKi JaLaN
cEritEra lAa sErBa sEdiKiT ilmU yG aDa..TaK SaLaH KaN ???
kEpaDa yG bErMiNat dGn 'iNi KiSaH aKu' bOlEh tErUskaN mEmBaCa
KaLaU TaK MiNat tUh ... Errr TaKDaK kOmEn lAa nOooo (TaK KiSaH pUn)

cUkUp DaH kOt mElalUt UtK cOrEtaN pErTaMa NiH
bElaNJa GaMBaQ sEkEpinG UtK TaTaPaN ~~...
LoVe,
Hairani
 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa