24 November 2014

FIA FoRmUla E ChaMPiOnShiP

KiSaH KaLi NiH tEnTanG FIA fOrmUla E
thE fUtUre iS ElECtriC
KiSaH pErlUmBaan kErETa ElEkTriK

pErTaMa KaLi DiaDaKaN Di pUTraJaYa
pErlUmBaan Di tEnGaH BaNDaR DaLaM TaMaN
NaK MasUk Pi tEnGOk kOmpOm kEna bEli TikEt
aLHamdUlillaH rEzEki aKu DaN KaWaN KaWaN
aDa OrG BaiK HaTi sPOnsOr TikEt UtK KaMi
bUkaN CaLanG CaLanG TikEt yAa
NiH TikEt ViP prEmiUm GranDStanD 
bErHarGa RM715

KaLaU NaK HaRaP bEli sEnDiRi mEmanG TaKKaN lAaa
tEmPat GranDStanD NiH mEmanG tErBaiK
SanGat pUaS HaTi OK!

MaLaS NaK cEritEra PaNJanG
kOranG LaYaN GamBaQ aJa lAa Naa
ZaaSsssss . . . . .


mOdEl MicHElin..Erkkk


SafEty CaR ~ BmW Ok!
 

8 November 2014

frEE sEats AiR aSia

yG MaNa dOk KaTa aKaK NiH KaYa (iN Shaa Allah sUatU HaRi NaNTi) sEbaB dOk FlY mEraTa..NiH aKaK NaK sHarE MaCaM MaNa aKaK bOLEh FlY Pi SaNa Pi SiNi


BiLa aDa pROmO MaCaM NiH lAa aKaK bEli TikEt..MaSa NaK bEli tU kOmpOm kEna cOngOk dEpaN LaPPy 2-3 JaM UtK bEli sEat..RaMai oOiii OrG tUnGGu PaKat NaK bEli..kOmpOm LinE tEnEt DaH JaDi SErOpa SipUt TaK cUkUp NaFaS NaK bErNyaWa!

yG PaSti DlM PiKiRaN aMPa DaH kEna aDa dEsTiNaSi MaNa NaK Pi..JanGaN MaSa NaK bEli BarU NaK PiKiaQ..kOmpOm lAa HaRGa tU TaK DaPat yG fREE..sBB AA NiH pUn cErDik..TikEt fREE tU CipUt jAa..sEtiaP sEMiNiT MaSa yG tErBUanG HaRGa aKaN NaiK OkE!

DaH aDa dEsTiNaSi DaH bOLEh KliK KliK..DaN prOsEs BaYaQ PaKai MBB @ CiMB @ MasTerCaRD @ aPa2 AJa lAa..yG PaSti dUit kEna aDa DlM aKaUn!

DaH sElEsai bEli TikEt bOlEh PiKiaQ NaK SiMPaN dUit UtK tEmPaH hOtEl pLaK..kUmpUl dUit SiKiT SiKiT UtK bUat dUit bElaNJa..kUmpUl aWaL TaK KalUt!

aKaK sHarE dGn kOranG aJa lAa infO NiH..sEbaB 2015 aKaK TakLEh FlY..aKaK kEna KuatKaN iMaN..dEmi mEmEnUhi iMPiaN mEmiLiKi aSEt HarTaNaH sEnDiRi ! CUti DlM MaLaYSia sUdah !

KEna RaJiN bUka LinK DiBaWaH KaLaU NaK TaU TiKet mUraH sElalU

3 October 2014

Tr!P mEdan : KiSaH EMpaT

...~~ SambUnGan KiSaH TiGa : TriP mEdaN

HaRi NiH aDaLaH HaRi tEraKHiR Di mEdan
KaLaU ikUt tEnTaTiF aSaL..HaRi NiH Pi shOppinG Di PaSaR iKan DaN
bErGErak kE kUaLaNamU aiRpOrt
TaPi mEmaNDanGkaN PaK yUdHi SanGat lAa spOrtinG DaN bOlEh bErunDinG
KaMi MiNTa PaK yUdhi BaWa JaLaN kE MaSJiD RaYaMaSjiD tErtUa Di BaNDaR mEdaN..dEkat jAa dGn hOtEl
sElEsai LaWaTaN KaMi kE PaSaR iKaN UtK mEmbEli bElah
NaManYa jAa PaSaR iKan..TaPi yG DijUal KaiN PaSanG Dan tElEkUnG
KaT SiNi NaK mEmbEli bElaH kEna bErHaTi HaTi
kEna PaNDai TaWar mEnaWar..HaTi kEna kEraS
JanGaN aDa HaTi DaLaM TaMan..aHaHaaa
KaLaU KiTa TanYa jAa HarGa dGn pEniaGa
MaKSUdnYa KiTa DaH bUat pErJanJiaN UtK mEmbEli
OlEh itU..JanGaN TanYa KaLaU aNDa HanYa bErniaT NaK sUrvEy!
kEyChain DaN TsHiRt TaK BanYaK..KEna bEli KaT bEraSTaGi KaLaU NaK
KaMi TaK bEli BanYak pUn dEkat SiNi sEbaB kUranG bErMinat
JaDi KaMi aJaK PaK yUdhi Pi tOkO BajU yG sEmaLam
BiLa dUit cUkUp MaKan..kEna tEkan KalkUlatOr sEbElUm mEmBEli bElah..yG PaSti dUit RM pUn tErBanG
mEnGhaBiskan dUit rUpiaH dEpan tOkO BajU sEbElUm kE aiRpOrt

bOrOnG SaKan Di tOkO BajU..HabiSKan dUit rUpiah DaN RinGGit
tOkO BajU NiH tEriMa dUit RinGGit MaLaYsia..mUdaH lAa NaK bErbElanJa lEbiH
HaBiS mEmbEli KaiN BajU..KaMi SinGGaH Di tOkO KasUt
KaT siNi pElBaGai jEniS KasUt DaN sEliPar aDa DijUal..KaMi cUci MaTa jAa
DaLaM JaM SatU tEnGaHaRi KaMi bErGEraK kE kUaLaNamU aiRpOrt
pErJaLaNan DaLaM 45 MiNiT DaRi BanDar mEdan kE airpOrt
pEnErBanGan kE kUaLa lUmpUr JaM EmPat sEtEnGaH pEtanG WaktU mEdan
mElEpak lAa Di aiRpOrt SaMPai TiBa WaKtU bErlEpaS

TaK SaBaQ NaK BaLiK..DaH RinDUkaN MaLaYSia!

KaMi SaMPai KLiA2 lEbiH kUranG JaM EnaM sEtEnGaH PtG WaKtU MaLaYsia
intErnaTiOnal aRRiVal HaLL KLiA2 SanGat lAa bEsaQ..jEnUh NaK bErJaLaN
aMBiL MaSa TiGa pUlUh MiNiT jUGa lAa sEmEnTaRa NaK SaMPai iMiGrEsEn
sElEsai jAa sEmUa tErUs aMBiL ERL UtK BaLiK kE pUtRaJaYa

TaMaT sUdaH KiSaH mEdan..NaNTiKaN KiSaH TR!P BajEt yG LaiN

Psttt..mEdan aDaLah tEmPat yG tEnanG UtK DiLaWaTi
BanYaK kEinDaHan aLaM yG DaPat DiNiKMaTi
iN sHaa Allah..JiKa aDa kEsEmPaTan aKan kE mEdaN LaGi

Tr!P mEDan : KiSaH TiGa

...~~ SaMbUnGaN KiSaH dUa : TriP mEdaN

PaGi HaRi BanGUn jAa TidOq DaH sEjUk mEnGGEdi..NaK MaNDi pUn PiKiaQ
sEbaB cUaCa Di bEraStaGi SanGat SanGat sEjUK!
WaLaUpUn TidOq TaNPa KiPaS DaN EkOn
kEsEjUkkan tEraSa HinGGa kE tUlanG HiTaM
SaRaPaN Di hOtEl DaN mEnErUskan pEnGEmBaRaan HaRi kEtiGa Di mEdan

pOSinG dEpaN hOtEl hOriSOn bEraSTaGi

tEMPat tUjUan UtaMa aDaLaH PaSaR bUah, bEraStaGi
NaMa jAa PaSaR bUah..bUkan sEtaKat bUah jAa yG aDa
MaCaM MaCaM aDa..SiaP sEdia dUit jAa OrG DiHaBiSkaN
bUaH yG dijUaL SanGat MaNiS DaN sEGar
WaJiB bEli bUah SaLaK MadU DaN LiMaU!

SaLaK MadU bEraSTaGi

bErGaMBaR dGn aNaK aNaK mEdaN..dEpa ExCitEd BiLa KiTa NaK bErGaMBaR

KaT SiNi KaLaU NaK shOppinG sanGat lAa DisyOrKan..BanYaK cEnDEraMaTa
mUraH pUla tU..JaDi aPa LaGi..HaBiSkaN lAaaa dUit yG aDa..uHuHuuu

OpkOs lAaaa kEna shOppinG..BrG mUraH Di PaSaR bUah

pEnat lElah TaWaR mEnaWar dGn pEniaGa..OpkOs kErinG aNaK tEkak Kan
aNDa DisyOrKan UtK MinUm aiR tEbU bEraSTaGi DaN MaKaN JaGUnG BaKaQ
sEDaP BaQ HanG! aiR tEbU tU MaNiS mElECaS! tEbU OriGiNaL DaRi LaDanG!
kElUaq DaH aYaT kEdaH
mEliHat CaRa aiR tEbU DisEdiaKan..tErUja kOttt
kEmUdiaN KaMi mEnErUskaN pErJaLaNan kE BaNDaR mEDan
pErJaLaNan DaRi bEraSTaGi aMBiL MaSa EmPaT JaM
MaSa NiH DigUnaKan UtK TidOQ..zzZZZzz
SaMPai jAa mEdaN..PaK yUDhi BaWa KaMi lUNCh NaSi sOtO

kEdai NaSi sOtO yG sGt sEdaP!

MarbElEs!!! MaKaN dUa ManGkUk NaSi pUn TaK cUkUp

NaSi sOtO MarbElEs! tEh bOtOl minUman WaJiB!

sElEsai MaKaN SinGGaH mElaWat iStaNa MaimOOn
iSTaNa LaMa pEninGGaLan sUlTaN yG mEmErinTaH sUatU kEtiKa dUlU

iSTaNa MaimOOn..pEninGGaLan sEjaRaH

kEtUrUnan RaJa KapOOr


pUtEri RaJa DaRi MaLaYSiaHaBis LaWaTaN..PaK yUDhi BaWa KaMi Pi tOkO BajU
 sEbElUm MasUk sEmUa KaTa NaK tEnGOk SaJa
BiLa kElUaQ DaRi kEdai..sEmUn PaKaT JinJinG bEg pLaStiK
sEmUa OranG iMaN TaK kUat..sEbaB KaiN PaSanG sGt lAa mUrah
sEhElai bOlEh DaPat HaRGa RinGGit MaLaYSia TiGa pUlUh sHj!
KaLaU KaT MaLaYSia OranG dOk jUal KaiN tUh LaPaN pUlUh HinGGa sEratUs

KaKtOn DaH pEninG NaK PiLiH KaiN..RaMBanG MaTa oOiii


BiLa pOkEt DaH MaKiN NiPiS KaMi pUn MiNTa PaK yUdHi HanTar kE hOtEl
iStirEhat Di hOtEl..sOlat DaN kEmUdian kElUar mElEpaK Di MaLL bErdEkaTan
HOtEl KaMi mEmanG Di tEnGah BaNDaR mEDan..mUdaH NaK JaLaN JaLaN
sEbElaH MaLaM PaK yUdHi aMBiL KaMi Di hOtEl DaN BaWa kE mERdEka WalK

mEnUnGGu PaK yUDhi mEnjEmpUt UtK LibUraN MaLaM

mEmanDanGkan MaLaM tUh aDaLaH MaLaM 31 OgOs
MaKa KaMi SambUt mErDEka Di mErdEka WalK DaN
sEmanGat PaTriOtiK TaK DilUpaKan WaLaUpUn Di nEGaRa JiRaN

mErdEka! mERdEka! mErdEka! KaMi SaYanG MaLaYSia!

SaLaM kEmErdEKaan DaRi pEraNTaUan

pOsinG dUlU Di tEnGaH kEsEsaKan JaLaN RaYa

DaH pUaS mEniKMaTi inDaHnYa MaLaM Di BaNDar mEdaN
BaLiK lAaaa hOtEl UtK TidOq..CaRi STaMiNa UtK aKTiViTi EsOk pUla
zzZZZzzZZZzzZZZzzz

NaNtiKaN SaMbUnGaN KiSaH EMpaT..pEnUtUp cEritEra mEdaN


2 October 2014

Tr!P mEdan : KiSaH dUa

...~~ SaMbUnGaN KiSaH SatU : TR!P mEdaN

cEliK jAa MaTa DaH mEniKMaTi pEmaNDanGan TaSiK DaNaU tOba yG tEnanG

SaRaPaN Di LakE tOba cOttaGE
sElEsai SaRaPaN KaMi mEnaiKi bOt DaRi PaRaPaT kE pUlaU SamOSiR
pErJaLaNan kE SaNa mEnGaMbiL MaSa sElaMa 45 MiNiT
aDa OranG cEriTa OtW kE SaNa bOlEh tEnGOk bUdaK mEnYElaM Di TaSiK
mEmanDanGkan KaMi Pi bUkan HaRi cUti..JaDi TaKDa lAa NaK bOlEh tEnGOk
bUdaK bUdaK Pi sEkOlaH KaTa PaK yUdHi

OrG PaRaPat BasUh KaiN BajU GUna aiR TaSiK


wELFiE aTaS bOs sEbElUm bErtOlaK kE pUlaU SamOSiR

Di pUlaU SamOsiR KaMi mElaWat pErKamPUnGan OranG BaTaK
kENaLi aSaL UsUl OranG BaTaK DaN tEnGOk pEninGGaLan dUlUkaLa

kUbUr LaMa RaJa BaTaK..MaSa NiH OrG BaTaK TaK aDa pEGanGan aGaMa LaGi
Di dEpaN rUmaH RaJa BaTaK..aDa MaKsUd Di sEbaLiK pEmBiNaan rUmaH NiH

 KaLaU DaTanG hUjUnG MinGGu DaPat lAa tEnGOk pErtUnjUkkan
KiSaH Si GalE GalE..aSaL kEtUrUnan OranG BaTaK

bErSaMa Si GalE GalE


BaRanGaN cEndEraMaTa Di SiNi sEdiKiT MaHaL..KaMi cUci MaTa aJa lAa

JaLaN JaLaN cUci MaTa..lEnGanG jAa JaLaN sEbaB bUkan mUsim cUti..TaK RaMai OrG jD pEniaGa pUn TaK KaCaU

HaBiS jAa mElaWat pUlaU DaN cUci MaTa KaMi bErtOlaK sEmUla kE PaRaPaT
 SinGGaH MaKaN tEnGaHaRi Di rEstOran MaSaKaN PaDanG
kEmUdian mEnErUsKan pErJaLaNan kE bEraStaGi DaN aKan SinGGaH Di SiMarJarUnjUnG
DaLaM pErJaLaNan kE SiMaRjarUnjUnG bErhEnTi sEkEtiKa mEniKMaTi kEinDaHan TaSiK

PanDanGaN TaSiK DaNaU tOBa DaRiPaDa sEbElaH UtaRa mEdan

KaKaK CantEk jUmPa BaBY aiREEn..OrG MaLaYSia yG DijUMPai Di SaNa
tErUja mEniKMaTi pEmanDanGan yG sGt CantEk!
 SaMPai Di SiMaRJarUnjUnG UntUk mEniKmaTi gOrEnG PiSanG & BanDREk

tEnGaH mEmiKiOr NaK OrDEr aPa UtK MinUm pEtanG..sEkaLi sEmUa OrG PiLiH BandREk..NaK cUba KaTanYaaa
BandREk & gOrEnG PiSanG..BandREK tUh tEh HaLia..MinUmaN yG pEmEs Di SiNi
 
SiMaRJarUnjUnG SanGat lAaaa CaNTiK!!! bOlEh bUat phOtOshOOt..mEmanG LaWa!!!


  

DaH sElEsai MinUm BandREk yG pEdaS tUh TaK HaBiS MinUm pUn
sElEsai bUat phOtOshOOt bErGaMBar SaKaN OkE!
KaMi tErUskaN pErJaLaNan DaN SinGGaH Di aiR tErjUn Si PisO PisO
TaK tERUcaP dGn KaTa KaTa BiLa mEliHat CiPTaaN ALLAH yG SatU NiH

aiR tErjUn yG TaJaM sEpErTi MaTa PiSaU aSaL UsUl NaMa DibEri
aiR tErjUn sEtinGGi 110m yG mUncUl DaRiPaDa cElaHan TaNaH
HanYa pUJian KpD yG MaHa ESA MaMpU DiUcaPKan
DaRi SiNi KaMi DaPaT LiHat TaSiK DaNaU tOba DaRi sEbElaH UtaRa mEdan pErJaLaNan DitErUskan DaN KaMi TiBa Di bEraStaGi JaM tUjUh MaLaM
cUaCa Di SiNi SanGat sEjOk!!! tEraSa MaCaM dOk Di GEnTinG HiGhLanDs
iStirEhat..MaKaN MaLaM..kEmUdian bERSiaP UtK kE aiR PaNaS
cUaCa sEjOk MaNDi aiR PaNaS mEmanG tErBaEk!!!

pOsinG dUlU dGn bUGGy yG anGkUt pEnGunJUnG DaRi BiLiK kE lObi hOtEl @ KafE
kEsErOnOkan MaNDi aiR PaNaS DaLaM cUaCa sEjOk

aiR PaNaS NiH pUla pUnCanYa DaRiPaDa gUnUnG bEraPi yG MaSiH aKTiF
TaPi MaSiH bElUm pErNah mElEtOp OkE..cUaK jUGak lAa NaK ManDi pUn
sEjUjUrnYa SanGat bEsttt MaNDi aiR PaNaS Kat SiNi
MaaF TaK inGat pUla NaMa aiR PaNaS tUh
sElEsai MaNDi MaNDa..BaLiK hOtEl lEna..zzZZZzzzzz

KiSaH TiGa aKan mEnyUsUl ~~...

 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa