3 October 2014

Tr!P mEdan : KiSaH EMpaT

...~~ SambUnGan KiSaH TiGa : TriP mEdaN

HaRi NiH aDaLaH HaRi tEraKHiR Di mEdan
KaLaU ikUt tEnTaTiF aSaL..HaRi NiH Pi shOppinG Di PaSaR iKan DaN
bErGErak kE kUaLaNamU aiRpOrt
TaPi mEmaNDanGkaN PaK yUdHi SanGat lAa spOrtinG DaN bOlEh bErunDinG
KaMi MiNTa PaK yUdhi BaWa JaLaN kE MaSJiD RaYaMaSjiD tErtUa Di BaNDaR mEdaN..dEkat jAa dGn hOtEl
sElEsai LaWaTaN KaMi kE PaSaR iKaN UtK mEmbEli bElah
NaManYa jAa PaSaR iKan..TaPi yG DijUal KaiN PaSanG Dan tElEkUnG
KaT SiNi NaK mEmbEli bElaH kEna bErHaTi HaTi
kEna PaNDai TaWar mEnaWar..HaTi kEna kEraS
JanGaN aDa HaTi DaLaM TaMan..aHaHaaa
KaLaU KiTa TanYa jAa HarGa dGn pEniaGa
MaKSUdnYa KiTa DaH bUat pErJanJiaN UtK mEmbEli
OlEh itU..JanGaN TanYa KaLaU aNDa HanYa bErniaT NaK sUrvEy!
kEyChain DaN TsHiRt TaK BanYaK..KEna bEli KaT bEraSTaGi KaLaU NaK
KaMi TaK bEli BanYak pUn dEkat SiNi sEbaB kUranG bErMinat
JaDi KaMi aJaK PaK yUdhi Pi tOkO BajU yG sEmaLam
BiLa dUit cUkUp MaKan..kEna tEkan KalkUlatOr sEbElUm mEmBEli bElah..yG PaSti dUit RM pUn tErBanG
mEnGhaBiskan dUit rUpiaH dEpan tOkO BajU sEbElUm kE aiRpOrt

bOrOnG SaKan Di tOkO BajU..HabiSKan dUit rUpiah DaN RinGGit
tOkO BajU NiH tEriMa dUit RinGGit MaLaYsia..mUdaH lAa NaK bErbElanJa lEbiH
HaBiS mEmbEli KaiN BajU..KaMi SinGGaH Di tOkO KasUt
KaT siNi pElBaGai jEniS KasUt DaN sEliPar aDa DijUal..KaMi cUci MaTa jAa
DaLaM JaM SatU tEnGaHaRi KaMi bErGEraK kE kUaLaNamU aiRpOrt
pErJaLaNan DaLaM 45 MiNiT DaRi BanDar mEdan kE airpOrt
pEnErBanGan kE kUaLa lUmpUr JaM EmPat sEtEnGaH pEtanG WaktU mEdan
mElEpak lAa Di aiRpOrt SaMPai TiBa WaKtU bErlEpaS

TaK SaBaQ NaK BaLiK..DaH RinDUkaN MaLaYSia!

KaMi SaMPai KLiA2 lEbiH kUranG JaM EnaM sEtEnGaH PtG WaKtU MaLaYsia
intErnaTiOnal aRRiVal HaLL KLiA2 SanGat lAa bEsaQ..jEnUh NaK bErJaLaN
aMBiL MaSa TiGa pUlUh MiNiT jUGa lAa sEmEnTaRa NaK SaMPai iMiGrEsEn
sElEsai jAa sEmUa tErUs aMBiL ERL UtK BaLiK kE pUtRaJaYa

TaMaT sUdaH KiSaH mEdan..NaNTiKaN KiSaH TR!P BajEt yG LaiN

Psttt..mEdan aDaLah tEmPat yG tEnanG UtK DiLaWaTi
BanYaK kEinDaHan aLaM yG DaPat DiNiKMaTi
iN sHaa Allah..JiKa aDa kEsEmPaTan aKan kE mEdaN LaGi

No comments:

 
♥ Copyright © 2014 reserved to inikisahaku-hairani.blogspot.com|Template Edited by sHaRiNa eLyaNa